W TYM ROKU SZKOLNYM W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE BĘDZIE PROWADZONA WSPÓŁPRACA ZE STRIM-EM

Opiekun wolontariatu: Anna Sypniewska 

W naszym przedszkolu każdego roku gościmy wolontariuszy, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwoju I Integracji Młodzieży działającego od 2001 r. Zachęcamy do za​poznania się z działalnością tego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży  (STRIM) powstało w 2001 roku w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wrażliwych na problemy społeczne. W Stowarzyszeniu pracują osoby aktywne, chętne do podejmowania działań na rzecz innych, zainteresowane problematyką młodzieżową, edukacją międzykulturową i kulturą. Prowadząc szeroko zakrojoną działalność na obszarze Polski, a także poza jej granicami, podejmuje inicjatywy zakresu kultury i edukacji międzykulturowej. Jest jedną z największych organizacji w Polsce zajmujących się wolontariatem europejskim EVS. Realizuje projekty doskonalenia zawodowego w ramach programu “Leonardo da Vinci”, przyjmując stażystów z zagranicy. Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży inicjuje wszelkie formy aktywności młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, imprez publicznych, spotkań oraz wymian.
Celem STRIM-u jest działanie na rzecz rozwijania aktywności młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów, działania na rzecz porozumienia narodów Wschodu i Zachodu, edukacja międzykulturowa, kształtowanie wizerunku Polski i regionu Małopolski.

ŹRÓDŁO:http://strim.org.pl – Zapraszamy na stronę internetową STRIM-U

Program wolontariatu “Młodzież w działaniu” jest formą edukacji zarówno dla wolontariuszy jak i dla dzieci. Nasi goście poznają nasza kulturę oraz język, zdobywają nowe doświadczenia w pracy z dziećmi. Przedszkolaki natomiast stają się bardziej otwarte na innych ludzi, poznają kraje Unii Europejskiej oraz uczą się prostych słów w języku obcym.

Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą w różnych działaniach podejmowanych z dziećmi (przy pomocy nauczyciela) oraz realizują własne małe projekty:
•Przybliżają dzieciom kulturę swojego kraju i miejsca zamieszkania. •Wykorzystują własne pomysły pomagając dzieciom w przygotowaniu różnych prac plastycznych.
•Są pomysłodawcami i realizatorami zabaw integracyjnych z dziećmi
•Prowadzą krótkie zajęcia połączone z nauką Ich rodzimego języka (słowa, piosenki, wierszyki).
•Pomagają w segregacji odpadów ekologicznych na terenie przedszkola.
•Sprawują opiekę (wspólnie z nauczycielami) podczas spacerów i wycieczek.
•Pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych. Wolontariusze pomagają nam w opiece nad dziećmi oraz pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Obecny projekt jest realizowany w ramach programu Europejski Korpus Solidarnosci. Tytuł projektu: Solidarity – built to last. Projekty wolontariatu europejskiego nie należą już do programu Erasmus+.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content