RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 79

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dzień aktywności dziecka w przedszkolu. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój,zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

6.30 – 8.00

 • Zabawy indywidualne i małych grupkach (korzystanie z układanek i gier stolikach)
 • Zabawy wg.  zainteresowań dzieci z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek
 • Zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce
 • Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycieli
 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

8.00 – 8.30

 • Przygotowanie do śniadania  – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe

8.30 – 9:15

 • ŚNIADANIE
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
 • Kulturalne zachowanie się przy stole
 • Realizacja zadań programowych  w tym zakresie

 9.15-10.15

 • Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone         w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego

 • Ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym (w sytuacji sprzyjającej pogody).

 10.15-11.45

 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie  z urządzeń ogrodowych )

 • Obserwacje przyrodnicze i prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym (bezpieczne korzystanie z narzędzi
  i przyborów)
 • Spacery i wycieczki poza teren przedszkola (zachowanie bezpieczeństwa)

 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej

 • W zależności od pogody – zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dzieci oraz zabawy wspierające integrację grupy).

 

11.45 – 12.00

 • Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience

 

 12.00 – 12.45

 

 • OBIAD
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
 • Kulturalne zachowanie się przy stole
 • Realizacja zadań programowych  w tym zakresie

 

12.45 – 13.45

 • Leżakowanie  ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia – (dzieci 3 letnie)
 • Spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie.
 • Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub w pogodne dni zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości oraz umiejętności dzieci
 • Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym
 • głośne czytanie dzieciom, słuchanie muzyki,

13:45 – 14:15

 • Głośne czytanie dzieciom, słuchanie muzyki, zabawy według zainteresowań dzieci, praca indywidualna

 

14:15 – 14:30

 • Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience

14:30 – 15:00

 • PODWIECZOREK
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
 • Kulturalne zachowanie się przy stole
 • Realizacja zadań programowych  w tym zakresie

 

15:00 – 17:00

 • Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci lub zabawy           w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej aury
 • Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym
 • Praca wyrównwcza z dziećmi, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności  i zainteresowania dzieci
 • Prace porządkowe oraz rozchodzenie się dzieci do domu.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content