PROJEKTY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

BIAŁO-CZERWONA DLA PRZEDSZKOLAKA


„Akademia Młodego Polaka” to wspólny projekt Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC” i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Jego celem jest realizacja działań wspierających kształtowanie postaw obywatelskich i budowanie świadomości patriotycznej młodego pokolenia, a także kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz integracja dzieci i młodzieży. Realizacja przedsięwzięcia oparta jest na treściach zawartych w planie pracy dla przedszkoli. Projekt zakłada m.in. realizację warsztatów dla małopolskich nauczycieli z wykorzystaniem publikacji „Polskie Symbole Narodowe”.

KINO ZA BATERIE

 

Program edukacyjny „Kino za baterie dla przedszkoli” jest skierowany do placówek przedszkolnych z Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci w zakresie właściwego postępowania z zużytymi bateriami, które są odpadami niebezpiecznymi i nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami. Nagrodami za baterie uzbierane w ramach programu są bilety do krakowskich kin.

MISTRZOWIE SEGREGACJI

Program realizowany w grupie Jagódek.
Program edukacyjny „Mistrzowie segregacji – II edycja” jest adresowany do przedszkoli z Gminy Miejskiej Kraków. Głównym celem programu jest edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców Krakowa i ich bliskich. Grupy przedszkolne zakwalifikowane do udziału w Programie otrzymują zestawy materiałów edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć na temat zasad segregacji odpadów oraz ilustrowane książeczki edukacyjne dla każdego dziecka.

REGULAMIN:

https://mpo.krakow.pl/files/409422b9/mistrzowie_segregacji_ii_edycja_regulamin.pdf

SERDECZNA KARTECZKA

Projekt realizowany w grupie Jagódek
Głównym
celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym
kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku.
Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

czas trwania projektu: październik 2023- maj 2024

 

REGULAMIN_III edycja_SERDECZNA KARTECZKA.doc

 

„RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”

Projekt realizowany w grupie Jagódek.
Głównym
celem projektu jest promowanie treści z zakresu edukacji
przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci.

Założeniem projektu jest stwarzanie możliwości poznania przez dziecko
poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech, budzenie
zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej
i zabawy. Ponadto udział w projekcie przyczynia się do ćwiczenia koncentracji
uwagi, nauki współdziałania w grupie przedszkolnej i usprawniania motoryki
małej.

Czas trwania projektu: 01.09.2023 r. do 09.06.2024 r.

III PROJEKT EDUKACYJNY Razem przez cztery pory roku

Dookoła Polski

Projekt realizowany w grupie Jagódek.
Z nami poznacie cały kraj i stworzycie niepowtarzalną mapę. ZAPRASZAMY w roku 2022/23 do udziału w projekcie Dookoła Polski. W ramach realizacji projektu podejmować będziemy różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.

Projekt przeznaczony do realizacji w terminie od 1 października 2023 r. do 16 czerwca 2024 r.

Regulamin: https://blizejprzedszkola.pl/upload/files/Regulamin-projektu-Dookola-Polski.pdf

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Program realizowany w grupie Skrzatów.
Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

Projekt realizowany w grupie Jagódek i Wiewiórek. Głównym celem jest rozwijanie
i promowanie czytelnictwa we współpracy

ze żłobkami, przedszkolami w Polsce i za granicą , głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.

Data rozpoczęcia projektu: 12.09.2023 r. zakończenia  projektu: 31.05.2024 r.

Regulamin projektu :
https://www.mac.pl/uploads/media/default/0001/17/c5a2a4b91ac747d74d9537f1370ebc9b753024de.pdf

"MAMO TATO WOLĘ WODĘ"

Projekt realizowany we wszystkich grupach.
Celem projektu jest m.in. popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego.
Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.

Program trwa od 1 września 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku

REGULAMIN: https://wolewode.pl/regulamin.pdf

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content